Jaki sprzęt fitness wybrać

Výběr produktu

Před samotným výběrem produktu je vhodné si prostudovat technické parametry výrobku, jež jsou rozhodující pro jeho funkčnost. Pouze znalost parametrů modelu a základních údajů o výrobci nám zaručí, že náš nově nabytý majetek neodstavíme do kouta. Měli bychom si také ujasnit své potřeby a zamýšlenou intenzitu tréninku. Pokud plánujeme koupit produkt pro sebe, nevyplatí se investovat do drahého, profesionálního stroje. Výrobek třídy H – určený pro domácí využití ideálně splní naše očekáváni.

Typ zátěže

To je nejdůležitější parametr v případě rotopedů (tradičních, recumbentů a cyklotrenažerů). Nejčastější chybou je v tomto případě vybírání zařízení podle hmotnosti kotoučového setrvačníku. Mnohem důležitější než hmotnost je totiž jeho konstrukce rozhodující o způsobu vytváření zátěže.
Rozlišujeme 4 typy zátěže:

mechanická

– je vytvářená popruhem (pásem) v důsledku tření, které pás vytváří.

vnější magnetická

– vzniká díky magnetům umístěným vně malé části kotoučového setrvačníku. Je charakteristická střední plynulostí a odolností.

vnitřní magnetická

– zde jsou magnety umístěny uvnitř po celém obvodu kotoučového setrvačníku; funguje plynule, je velmi odolná. Zátěž vzniká – stejně jako v případě výše – v důsledku přibližování se a oddalování magnetu vhledem ke kotoučovému setrvačníku.

elektromagnetická

– zde se vzdálenost mezi kotoučovým setrvačníkem a magnetem nemění a odpor je vytvářen pomocí elektromagnetického pole, vytvářeného elektromagnetem. Toto řešení vytváří zátěž nejplynuleji.

U prvních třech řešení nastavujeme zátěž pomocí otočné hlavičky (od 1 do 8 stupňů zátěže) nebo počítače (od 1 do 32 stupňů) U posledního pouze pomocí počítače.

Vybavení

Zde rozhodují výlučně naše preference. Zamysleme se, jaké vlastnosti zařízení nás ještě dodatečně motivují ke cvičení a umožní nám maximálně využít čas věnovaný realizaci našich očekávání. Tímto způsobem najdeme produkt, který nás bude inspirovat i po delší době. Níže je seznam možností, kterých bychom si, v závislosti na našich potřebách, měli všímat.

funkce počítače

– většinou umožňují měření času, rychlosti nebo také vzdálenosti. Možnost měření tělesného tuku (BODY FAT) nebo HRC (Heart Rate Control) jsou funkce vyskytující se zřídka.

tréninkové programy

– mohou být přednastavené nebo nastavitelné uživatelem. Čím více možností je, tím lépe lze přizpůsobit trénink vlastním potřebám.

měření pulsu

– nejčastěji je realizováno pomocí dotykových čidel umístěných na řídítkách nebo pomocí přímo k tomu určené rukojeti. Méně používaný je telemetrický pás, ten však zajišťuje vyšší komfort a plnou svobodu pohybů.

WATT

– je to měření síly, která je vytvořena během tréninku. Mají jej modely vyšší třídy. Díky němu můžeme přesně vypočítat počet spálených kalorií.

regulace zátěže

– může být manuální nebo elektronická. Pokud nám jde o plynulost vyberme si druhou verzi ve spojení s odpovídajícím typem kotoučového setrvačníku.

možnost regulace

– všímejme si rozměrů sedátka, řídítek, držadel, délky kroků atd., v závislosti od druhu zařízení. Správná pozice během tréninku nám umožní prodloužit dobu tréninku a vyhnout se poraněním.

rychlost a úhel sklonu běžeckého trenažéru

– rozsah jejich regulace by měl být přizpůsobený našim preferencím. Úhel sklonu běžeckého trenažéru je uváděn v procentech nebo úrovních – tyto hodnoty se vzájemně nekopírují. Úhel sklonu je regulovatelný pomocí počítače nebo manuálně. Rychlost je udávána v km/h a síla elektromotoru v koních.

mobilní aplikace

– naše produkty umožňují cvičit s mapami Google Street View, splňují také funkci informačního centra našich tréninků. Je to ideální způsob pro osoby, kterým záleží na komplexní evidenci svých výsledků. Mobilní aplikace jsou zastoupeny výhradě v naších nejnovějších produktech.

držák tabletu nebo chytrého telefonu

– jeho umístění ovlivňuje pohodlí během tréninku. Všímejme si také jeho rozměru – v porovnání s naším zařízením.

místo pro bidon a ručník

– jejich samozřejmost způsobuje, že na ně často zapomínáme. Budou nám užitečné především v případě dlouhých tréninků.

vestavěné reproduktory

– pokud se nemůžeme odtrhnout od své oblíbené hudby, postarejme se o to, aby naše zařízení bylo vybaveno reproduktory. V současné době je mají jen běžecké trenažéry.

Nekalé praktiky

Při hledání tréninkového zařízení nám zajisté pomohou znalosti z oblasti jeho technických parametrů a dostupného vybavení. Měli bychom si také všímat některých prvků, díky kterým chráníme své zdraví a peníze.

značka je důležitá

Na trhu se pravidelně vyskytují produkty nových a neznámých značek. Některé z nich se budou určitě dál rozvíjet. Jiné však mohly vzniknout jen za účelem jednorázových prodejních akcí. V takových případech si nemůžeme být jisti nejen jejich kvalitou ale také bezpečností užívání. Seznamme se také důkladně se záručními podmínkami, může se totiž ukázat, že jsou pro nás velmi nevýhodné.

hmotnost kotoučového setrvačníku

Navyšování jeho hmotnosti je bohužel dost časté. Částečně je to způsobeno uživatelskou neznalostí ohledně způsobu fungování tohoto mechanismu. Už víme, že jeho stavba je důležitější než jeho hmotnost. Čísla jsou lehce manipulovatelná a my často podléháme dojmu, že vyšší hodnota jde ruku v ruce s vyšší kvalitou. Chraňme své peníze a ptejme se na podrobnosti, jen tak najdeme produkt, který splní naše očekávání.

dostupnost servisu

Zmiňovali jsme již nebezpečí spojená s nákupem zařízení neznámé značky. V takových případech často nemůže být řeč o dostupnosti náhradních dílů a servisní služby mohou být nekvalitní. Zjistěme si proto před nákupem, zda a v jakém rozsahu nabízí značka svým klientům technickou podporu. Je to důležité především po uplynutí záruční lhůty.

cena a kvalita

Většinou jdou ruku v ruce. Ne vždy je to ovšem pravidlem. Příkladem je mylná klasifikace týkající se modelů se zástrčkou. Napájení ze zásuvky neznamená automaticky, že máme co do činění s elektromagnetickým zařízením. Většinou totiž neslouží k vytváření elektromagnetického pole, nýbrž k ovládání počítače.

běžecké trenažéry a jejich normy jakosti

Došlo k rozdělení na třídy: A, B a C. Každé z nich byly připsány jiné parametry. Např. v souladu s normou PN-EN 20957 přijatou v EU by běžecké trenažéry, v závislosti na dostupné rychlosti běhu, měly splňovat předepsané rozměry – čím vyšší rychlost, tím širší by měl pás být. Tato norma ale vymezuje ještě jednu velmi důležitou skupinu parametrů – přesnost měření. Nejpřesnější je třída A, průměrná přesnost je u třídy B a do třídy C řadíme zařízení s nejméně přesným měřením. Ne všichni výrobci se však těmito normami řídí. V zájmu vlastní bezpečnosti a uživatelského komfortu se proto ujistěme, že model, který nás zajímá, splňuje evropské normy jakosti. Aktuální požadavky jsou uvedeny v tabulce.